รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25 ปีบริหาร 2559 – 2560

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2-25