งาน THE GRAND OPENING WORLD CAMERA CENTER 3 PINKLAO

22046947_1438927616222469_2679120496876077252_n

      สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ นำโดย คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคม และคณะกรรมการประกอบด้วย คุณเจน นรารัตน์วงศ์ อุปนายก  และคุณมนัส นันทยาภิรมย์ นายทะเบียน   มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ คุณสุชาติ จึงทวีศิลป์  , คุณเรืองกิจ จึงทวีศิลป์  ,  คุณก่อกิจ      จึงทวีศิลป์ และคุณเพิ่มกิจ จึงทวีศิลป์ ในงาน THE GRAND OPENING WORLD CAMERA CENTER 3 PINKLAO   เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2560 

22007777_1438932802888617_4939933562402664099_n22007348_1438933099555254_5467882317625263069_n22045597_1438933686221862_2178295991402567601_n21766608_1438933272888570_4733665326939905128_n    22008046_1438934126221818_4392980990303514299_n22007450_1438943389554225_6727039490182756063_n 22049994_1438939976221233_8209389790531316548_n22008290_1438938426221388_6988680861514442137_n 22008289_1438947099553854_3601851026832952767_n   22008101_1438939349554629_5333499561241009659_n