โครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ ครั้งที่ 6 มุ่งสู่ภาคอีสาน

โครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ ครั้งที่ 6 มุ่งสู่ภาคอีสาน
QUICK GUIDE ADOBE PHOTO SHOP CC และ LIGHT ROOM
เรียนรู้ง่าย เป็นเร็ว แบบ STEP BY STEP 

%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a5
        อ.ออม (ธัญญ์ชลิตา สิทธิ์ภูรินท์กุล)สอนเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือสอนถึงที่เลยย อบรมและ WORK SHOP   วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560   เต็มวัน   เวลา 9.00 – 16.30 น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  สามารถนำไปใช้งานได้   จองด่วน!! รับจำนวนจำกัด !!!! Continue reading