พิธีมอบใบประกาศ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แก่พนักงาน บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด

DSC_1706

บริษัท  เวิลด์คาเมร่า  กรุ๊ป  จำกัด   ได้ส่งพนักงานทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ  วิชาชีพช่างภาพทั่วไปชั้น3  และได้รับใบประกาศ รุ่นที่1  จำนวน 21 คน
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพเป็นองค์กรรับรอง           คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ มอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานอาชีพ สาขาธุรกิจถ่ายภาพอาชีพวิชาชีพช่างภาพทั่วไปชั้น3 Continue reading

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”

DSC_1428

โครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25   เป็นโครงการที่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ร่วมมือกับวิทยาลัยเพาะช่าง   วิทยาลัยเพาะช่าง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพทางด้านการถ่ายภาพ  สนับสนุนให้สมาชิกเกิดรายได้  เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ  และ SOFTWARE   แต่งภาพเชิงปฏิบัติ    โดยเน้นการนำไปใช้งานได้จริงในธุรกิจ   Continue reading

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25 ปีบริหาร 2559 – 2560 พร้อมด้วยแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO FAIR 2016

DSC_0550

คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์   นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  สมัยที่ 25   พร้อมกับจัดแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO  FAIR 2016   งานแสดงเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2559  ภายใต้แนวคิด  CAPTURE   YOUR   IMAGINATION   ON   PRINT   “จับทุกจิตนาการของคุณลงบนภาพถ่าย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  กรกฎาคม  2559  ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  Continue reading