ขอแจ้งข่าวการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระสังฆราช 3
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอแจ้งข่าวการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
งานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่านร่วมงานตามวันดังกล่าว
โดยขอให้ทุกท่านถึงวัดพร้อมเพรียงกันในเวลา 15.00 น.
Continue reading

สมาคมธูรกิจการถ่ายภาพขอขอบพระคุณ สื่อเว็บไซค์

สมาคมธูรกิจการถ่ายภาพขอขอบพระคุณ  สื่อเว็บไซค์ทุกแขนง
ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ ข่าวเซ็นสัญญา PHOTO FAIR 2015  กิจกรรมของสมาคมฯ 

ThaiDPhoto

Continue reading

สมาคมธูรกิจการถ่ายภาพขอขอบพระคุณ สื่อหนังสือพิมพ์

สมาคมธูรกิจการถ่ายภาพขอขอบพระคุณ  สื่อหนังสือพิมพ์ทุกแขนง
ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ ข่าวเซ็นสัญญา PHOTO FAIR 2015  กิจกรรมของสมาคมฯ 

20150520084642 Continue reading