ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  

และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   สมัยที่ 24  ปีบริหาร  2557 – 2558

วันอาทิตย์ที่ 23  มีนาคม  2557

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม   โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

Continue reading

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น

ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น 3 โรงแรมดิ  เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก Continue reading