โกดักกลับมาแกร่ง หลังพ้นล้มละลาย จับธุรกิจงานพิมพ์ อวดนวัตกรรมสุดล้ำ

        
โกดักเดินหน้าเต็มขั้นรุกธุรกิจการพิมพ์เชิงพาณิชย์ หลังหลุดพ้นจากภาวะล้มละลายจากการปรับโครงสร้างบริษัทตามกฎหมาย บท 11 โดยพัฒนาเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ บรรจุภัณฑ์ สื่อหนังสือ และหนังสือพิมพ์ ให้แก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ มั่นใจธุรกิจสามารถทำกำไรด้วยโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่ง ทั้งยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าเติบโต  Continue reading

Kodak Pension Plan (KPP) แห่งสหราชอาณาจักรซื้อกิจการธุรกิจถ่ายภาพส่วนบุคคล (Personalized Imaging) และธุรกิจผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารภาพ (Document Imaging) ของบริษัทอีสต์แมนโกดักเรียบร้อยแล้ว

Continue reading