พิธีรางวัลการศึกษาแก่บุตร บุตรี ของสมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

การมอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร  และบุตรีของสมาชิกของสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของคณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพเพื่อชื่นชมและให้กำลังใจบุตรที่มีผลการเรียนดี  ที่ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการส่งเสริมการศึกษาอีกด้วย  Continue reading

โกดักจับมือพันธมิตรจัดสัมมนา Digital Your Way

        

           บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท แฟโรสตัล (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี.ที. อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ร่วมกันจัดงานสัมมนา Kodak Kick-off Meeting ในหัวข้อ “Digital Your Way” Continue reading