คณะนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมและฟังบรรยายที่โชว์รูมเอกศิลป์

คณะนิสิต ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ จิตรสถาพร ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพในสตูดิโอครบวงจรที่โชว์รูมเอกศิลป์

Continue reading

KENKO JAPAN จัดประกวดภาพถ่ายโดยใช้ฟิลเตอร์

KENKO JAPAN หนึ่งในผู้ผลิตฟิลเตอร์ชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น จัดการประกวดภาพถ่ายโดยใช้ฟิลเตอร์ (International Filter Photo Contest 2012-2013)

จุดประสงค์ของการประกวด เพื่อสนับสนุนการใช้ฟิลเตอร์ในวงกว้างและสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท KENKO มากมายหลากหลายรางวัล

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.kenkoglobal.com  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า เอกศิลป์ โทร 0-2457-0123