ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหาร
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่ ๒๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
มีสมาชิกมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 544 ราย
Continue reading

แผนผังการขั้นตอนการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งครั้งนี้ ประธานการเลือกตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาด ตัดสิน และวินิจฉัย
เด็ดขาด โดยไม่มีการโต้แย้ง

โดยมีขั้นตอนดังนี้
Continue reading

เอปสันเปิดตัวเอปสัน สไตลัส ออฟฟิศ TX-510FN

เปิดตัวเอปสัน สไตลัส ออฟฟิศ TX-510FN

เอปสันผู้นำด้านภาพดิจิตอลระดับโลกเปิดตัวเอปสัน สไตลัส ออฟฟิศ TX-510FN มัลติฟังก์ชั่น อิงค์เจ็ท พรินเตอร์ที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์คในออฟฟิศได้ง่ายด้วยอีเธอร์เน็ต Continue reading

ข่าว COMMY เดือนมีนาคม 53

คอมมี่ จัดกิจกรรม “คอมมี่ แบตเตอรี่มาราธอน แบตอึด คนอึด”

บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่าย แบตเตอรี่เสริม ภายใต้เครื่องหมายการค้า COMMY ได้จัดกิจกรรม “คอมมี่ แบตเตอรี่มาราธอน แบตอึด คนอึด” Continue reading

ประกวดภาพถ่ายมรดกวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

กิจกรรม : ประกวดภาพถ่ายมรดกวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย
Continue reading

ประกาศเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ที่ สธภ.419/2553

10 มีนาคม 2553

เรื่อง เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 22 ปีบริหาร 2553-2555
เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
เนื่องด้วยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 22 ปีบริหาร 2553-2555 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก นั้น
ปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 11-23 มีนาคม 2553 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นนทบุรี, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพื่อควบคุมพื้นที่ จัดระเบียบและป้องกันเหตุร้าย ทางสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก ตลอดจนการเดินทาง สมาคมฯ จึงขอเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 22 ปีบริหาร 2553-2555 เป็นวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก (สถานที่เดิม)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
(นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ)
นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

ประกวดภาพถ่าย Hua Hin World Kite Surf Photo Contest 2010

ครั้งแรกกับการประกวดภาพถ่าย 4 มิติ ตลอด 7 วันการแข่งขัน กว่า 100 รางวัล ที่ต้อนรับ นักถ่ายภาพทุกระดับ จากมือสมัครเล่น ถึง มืออาชีพทั้งในและนอกประเทศ

มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล หัวหิน เล็งเห็นคุณค่าของศิลปะการถ่ายภาพ จึงได้จัด ประกวดภาพถ่ายในเกมส์การแข่งขันกีฬา World Kite Surf International 2010

ที่ ชายหาด อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ Continue reading