รูปและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. ห้ามใช้สิทธิ์แทนกัน ผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นสมาชิกของสมาคมฯในทะเบียนเท่านั้น
2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายมาแสดง และบัตรสมาชิกสมาคม (ถ้ามี- เพื่อง่ายต่อการหารายชื่อ)
3. ตรวจสอบรายชื่อบนกระดาน-บอร์ด ที่ติดประกาศไว้ ซึ่งแบ่งตามชื่อที่แยกตามตัวอักษร และให้ไปรับบัตรลงคะแนนตามโต๊ะที่ระบุตรงกับตัวอักษรนำหน้า
4. เมื่อรับบัตรลงคะแนน แล้ว รอเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง กำหนดให้ไปลงคะแนนตามคูหาที่ระบุ และห้ามเดินออกจากบริเวณหน่วย และคูหาลงคะแนนโดยเด็ดขาด
5. ใช้ปากกาที่เจ้าหน้าที่เตรียมให้ ที่อยู่ในคูหาเลือกตั้ง
6. เลือกตั้งกรรมการ จำนวนกี่ท่านก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 25 ท่าน
7. หยอดบัตรลงคะแนนในตู้ที่กำหนดให้
8. ปิดการลงคะแนนตามเวลาที่ประธานการเลือกตั้งกำหนดเพื่อความเหมาะสม
9. บัตรลงคะแนนที่สมบูรณ์ คือบัตรที่เป็นไปตามมาตรฐานของการเลือกตั้งของทางการ เช่น ไม่มีการขีดฆ่า หรือมีความไม่สมบูรณ์ฯ
Continue reading

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี


เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 21 ปีบริหาร 2551-2552 ได้บริหารงานครบวาระ
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 พร้อมเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจ การถ่ายภาพ สมัยที่ 22
ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม 1 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา
Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทเอกศิลป์

เอกศิลป์ ร่วมกับ B+W เยอรมัน จัดงานสัมมนาฟิลเตอร์ B+W

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา เอกศิลป์ ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ฟิลเตอร์ B+W ร่วมกับ Jos. Schneider Optische Werke GmbH ประเทศเยอรมัน ผู้ผลิต ฟิลเตอร์ B+W จัดงานสัมมนาหัวข้อ ฟิลเตอร์ B+W: Technology – Innovation – Development ที่ห้องบอลรูม A โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
โดยงานฯ จัดเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากมายหลากหลาย อาทิเช่น นายกและคณะกรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หน่วยงานราชการ ช่างภาพอาชีพ อาจารย์และนักศึกษา ผู้ที่รักการถ่ายภาพ เป็นต้น Continue reading