คณะกรรมการที่ไปร่วมงานของสมาคมธุรกิจของประเทศมาเลเซีย

1. อุปนายก กิตติชัย  ปฏิภาณประเสริฐ           

2. อุปนายก วิวัฒน์  จันทร์จารุวงศ์           

3. อุปนายก นวรัตน์  ศรีสว่างวัฒน์           

4. ที่ปรึกษากรรมการ กิตติ  เด่นภาสุรพงศ์           

5. ประธานฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ นันท์นภัส  จิรโชคสินพงศ์           

6. ประธานฝ่ายธุรการและปฏิคม เสรี  บรรจงรักษา           

7. รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณัฐมันท์  ภูยาทิพย์           

 8. รองประธานฝ่ายธุรการและปฏิคม ขจรฤทธิ์  จงไพศาลศิลป์

วันที่ 9 ร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปีของสมาคมถ่ายภาพประเทศมาเลเซียและฉลองครบรอบ 25 ปีของสมาคมถ่ายภาพรัฐปีนัง (ปิงเวอย์ โดยนายกลิ้มกิมเฮง จัดที่ ร.ร. กูนี (MR. หลิน) วันที่ 10-11 รัฐปีนังได้จัดโฟโต้แฟร์ เป็นครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย คณะกรรมการได้ร่วมพิธีเปิดงานโฟโต้แฟร์ที่ปีนัง โดยมีทั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพพร้อมทั้งงาน WEDDING