ร่วมรับฟังการบรรยาย : การตกแต่งและแก้ไขภาพถ่ายในระบบดิจิตอล

ร่วมรับฟังการบรรยาย : การตกแต่งและแก้ไขภาพถ่ายในระบบดิจิตอล โดย ปิยะฉัตร แกหลง บรรณาธิการของ TSD e-Magazine วันที่ 6 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น.ห้องประชุม 102 ชั้น 2 BITEC- แก้ไขภาพที่มีปัญหาจากการบันทึกภาพไม่ถูกต้อง – ตกแต่งภาพเพิ่มเติมด้วย Photoshop – เทคนิคการใช้ Photoshop กับภาพถ่าย