เอปสันร่วมโชว์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาร่วมงาน Education ICT Forum 2016

เอปสันร่วมโชว์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาร่วมงาน Education ICT Forum 2016Epson_Education ICT Forum_3

เอปสันร่วมขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษาไปจัดแสดงในงาน Education ICT Forum 2016 ที่กระทรวงไอซีที

จับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)ภายใต้แนวคิดDigital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education ซึ่งภายในงานเหล่าบุคลากรวงการการศึกษาได้เปิดประสบการณ์กับ Continue reading

มอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร บุตรี ของสมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

img-160510122255-0001

บุตร  บุตรีของสมาชิกสมาคมฯ  ผู้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 เท่านั้น สามารถขอรับรางวัลการศึกษา   ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  วันที่   10 มิถุนายน  2559   โดยส่งเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน จำนวน 6 ภาคเรียน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)    Continue reading

นิคอน D5 และ D500 คว้ารางวัลเรด ดอท อวอร์ด: โปรดักต์ ดีไซน์ 2016

นิคอน D5 และ D500 คว้ารางวัลเรด ดอท อวอร์ด: โปรดักต์ ดีไซน์ 2016

กล้องนิคอนD5 และ D500 กล้องดีเอสแอลอาร์สองรุ่นใหม่ล่าสุดจากนิคอนคว้ารางวัลระดับโลกประจำปีนี้ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมเหนือระดับ

image004

กรุงเทพฯ– บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่า กล้องนิคอน D5 และ D500 ได้รับรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม เรด ดอท อวอร์ด: โปรดักต์ ดีไซน์ 2016 (Red Dot Award: Product Design 2016)

Continue reading

บัตรสมาชิกสมาคมรุ่นใหม่

เรียนสมาชิก สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ทุกท่านครับ

บัตรสมาชิกสมาคม รุ่นใหม่ สมาคมส่งมาให้ท่านทาง EMS พร้อมเอกสารการประชุมใหญ่ member_card

ถึงแล้วให้ติดรูปและเคลือบเองนะครับ บัตรนี้จะมีรหัส บาร์โค๊ด ซึ่งใช้ในการลงทะเบียนประชุมใหญ่ครั้งนี้ ซึงมางสมาคมฯ ได้ใช้ระบบคอมพิ้วเตอร์ เข้ามาช่วยในการลงทะเบียนได้รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำขึ้น อย่าลืม นะครับครั้งนี้มีวาระการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ แทนกรรมขุดปัจจุบันซึ่งจะครบวาระในปีนี้ ด้วย
โดยสมาคมฯ ได้กำหนดวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30น. เป็นต้นไป ณ ที่โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล รัชดา

ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ

 

ตามที่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอเชิญสมาชิกสามัญสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

สมาคมฯ ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาทำการสมาคมฯ (เวลาทำการ 8.30 18.00 น หยุดวันเสาร์ และอาทิตย์)

 

แจ้งประกาศ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เปิดทำการในวันหยุด 3 วัน

 

ามที่สมาคมได้แจ้งแก่สมาชิกสามัญ เรื่องขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25   ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 (ในเวลาทำการสมาคมฯ) นั้น

  มีสมาชิกได้แจ้งความประสงค์จะมาสมัครฯ ในวันหยุดทำการสมาคมฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ทางสมาคมฯ จึงได้เปิดทำการในวันหยุด 3 วัน โดยเปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2559  เวลาทำการ 8.30-18.00 น

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ